Kolik stojí restaurování historického nábytku

Kolik to bude stát? To zajímá každého, kdo nějakým způsobem přišel k historickému nábytku a zajímá ho, zde se jej ještě vyplatí opravovat. Odhlédneme-li od hodnoty konkrétního kusu nábytku například z osobních či jiných emocionálních důvodů, každý má svou vnitřní hranici, za kterou by už nerad šel.

Obvykle profesionální restaurátoři účtují sazbu podle hodinové práce. Například pražský Atelier Fiala má sazbu 350 korun na hodinu práce restaurátora. To je u specialisty a profesionála ve srovnání s konkurencí vcelku solidní cena.

Při odhadu cen restaurátor stanový nejnižší možno a naopak nejzazší dobu, za kterou ten který kus nábytku dá „do pucu“. Z tohoto rozmezí by se neměl hnout. Rozsah je nutný z jednoduchého důvodu. Při zevrubné prohlídce historického nábytku nelze hodnověrně odhadnout, v jakém stavu je „pod povrchem“, tedy, až se odstraní vrchní vrstvy, rozloží či odpáře čalounění. Každý kus nábytku chce svůj čas, ale specialista se zkušenostmi by měl vědět alespoň přibližnou dobu.

V průběhu renovace by s vámi měl restaurátor komunikovat a průběžně vás informovat o jednotlivých fázích prací. Pokud se například objeví problém, vy jako majitel musíte být první, kdo se jej dozví. Samozřejmostí je dnes detailní zaznamenávání jednotlivých kroků na fotografie, takže až budete později zvát přátele na čaj podávaném na krásném zrestaurovaném empírovém stolku, můžete je šokovat vzhledem před, po a ukázat jim i jak k přerodu docházelo.

Závěrem totiž nedostanete jen onen kus nábytku, ale i zmiňované fotografie a samozřejmě kompletní restaurátorskou zprávu, která může být třeba i důležitým dokumente v okamžiku, kdy byste chtěli restaurovaný nábytek nabídnout dál do prodeje.

Pro budoucího majitel, sběratele, je informace o tom, jaký způsobem došlo k renovaci nábytku, např. zda byly zachovány tradiční postupy a materiály, velice cennou informací, která zvyšuje ve výsledku hodnotu daného kousku. Ve zprávě je popsán nejen postup, ale právě i použité materiály. Dozvíte se tam např., z jaké ušlechtilé dřeviny ovocného stromu byla daná dýha vyrobena, zda se jedná o tradičnější či naopak cizokrajný a nezvyklý materiál, nebo zda byla intarzie sestavena z tzv. kořenice, což je vzácná část pocházející z kořene stromů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.